Üdvözöljük az FVSZ honlapján!

2017.01.24.

MVM RENDELETE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÁGAZATÁBA TARTOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSEK SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEIRŐL

Írta: B.B.
Magyar Közlöny 2017/8. számában megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2017. (I. 23.) MvM rendelete a Miniszterelnökséget vezető miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről.

1. § Az 1. melléklet tartalmazza a Miniszterelnökséget vezető miniszter ágazatába tartozó szakképesítések felsorolását, amelyek szakmai és vizsgakövetelményeit a 2. melléklet tartalmazza.
A  3.  melléklet tartalmazza az  Országos Képzési Jegyzékről és az  Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet] és az  Országos Képzési Jegyzékről és az  Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet] szereplő szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetését.

2. § A 2. mellékletben kiadásra kerülő egyes szakmai és vizsgakövetelményekben feltüntetett szakmai előképzettségen túl az  adott szakképesítés tekintetében szakmai előképzettségnek kell tekinteni a  korábban kiadott azonos megnevezésű, állam által elismert szakképesítéseket is.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Az e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket a  képzés megkezdésekor hatályos szakmai és vizsgakövetelményeket megállapító rendelet alapján kell befejezni.

5. § Hatályát veszti a  közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet.

2017.01.10.

OSAP ADATSZOLGÁLTATÁSI HATÁRIDŐ

Írta: B.B.
Tisztelt Tagtársak!
Az alábbi OSAP adatszolgáltatási határidőre szeretnénk felhívni mindenki figyelmét! 

A statisztikai célok felhasználására szolgáló elektronikus adatszolgáltatás az OSAP 1665 Statisztikai Felület 2017 elektronikus felületen keresztül történik. A Korm. rendelet 8. mellékletének értelmében az adatok beküldésének határideje a vizsgát, illetve a képzés befejezését követő 10. nap, a hatósági jellegű és a 25 óránál kevesebb képzési idejű felnőttképzések esetében pedig az adott évet követő 10. nap. Az utóbbi képzések esetében tehát a 2016. évi adatszolgáltatás határideje 2017. január 10. napján lejár.

Felhívom a figyelmét, hogy az adatszolgáltatás elmaradása, illetve a beküldési határidő elmulasztása szankcionálást von maga után a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján!
2017.01.03.

TÁJÉKOZTATÁS A 2017. JANUÁR 1-TŐL AZ NSZFH ÉS A PMKH KÖZÖTTI FELADATÁTADÁSRÓL

Írta: B.B.
Az NSZFH oldalán  megjelent tájékoztató alapján a következő változások lépnek érvénybe 2017. január 1-től:
Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról (a továbbiakban: NSZFH) szóló kormányrendeletben meghatározott, a Pest Megyei Kormányhivatalhoz 2017. január 1-jével átkerülő hatósági feladat- és hatáskörök, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében az NSZFH helyébe a Pest Megyei Kormányhivatal lép.

A fentiek alapján az átadásban érintett hatósági feladatok különösen:

A felnőttképzési engedélyek kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló eljárások lefolytatása.

Közhiteles nyilvántartás vezetése a felnőttképzési engedéllyel rendelkező képző intézményekről és engedélyezett képzéseikről.

A Felnőttképzési Információs Rendszer működtetése, beleértve a rendszerhez történő hozzáférések biztosítását.

A felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmények vagyoni biztosítékkal kapcsolatos ügyeinek kezelése.

Az Országos Statisztikai Alapprogram (OSAP 1665-ös sz. adatlap) működtetésével kapcsolatos feladatok, a rendszerhez történő hozzáférés igénylések kezelése.

A felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmények hatósági ellenőrzése.

A felnőttképzési szakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentések fogadása, elbírálása, a szakértők nyilvántartása.

Felnőttképzési nyelvi programkövetelmény javaslatok kezelése, a nyelvi programkövetelmények nyilvántartása.

A külföldi szakképesítések hazai elismertetése.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítők kiadása a jogutód nélkül megszűnt szakmai vizsgaszervező intézmények esetében.


Felhívjuk figyelmét, hogy a felnőttképzési engedélyezéssel kapcsolatos eljárásokat továbbra ishttps://felnottkepzesiengedely.munka.hu online felületen kell kezdeményezni, 2017. január 1-től azonban az eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjat a PMKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-00000000 számú számlájára kell megfizetni. Az eljárás egyebekben változatlan.

Magyar Közlöny 2016/218. számában megjelent a Kormány 483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete a szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
1. A szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelölése
2. A PMKH feladatai

További információk a későbbiekben kerülnek közzétételre honlapunkon, illetve a PMKH  honlapján.

2017.01.03.

CSATLAKOZZON AZ EPALE KÖZÖSSÉGÉHEZ!

Írta: B.B.

Mi is az EPALE?
Az EPALE egy többnyelvű, nyitott közösség tanárok, oktatók, kutatók, tudományos területeken dolgozó szakemberek, politikai döntéshozók és bárki más számára, aki szakmai szerepet játszik a felnőtt tanulásban szerte Európában. Az EPALE szerepe az európai felnőtt tanítás színvonalának fejlesztése az Európai Bizottság támogatásával.
Az EPALE a felnőttképzéssel kapcsolatos bevált módszerek, hírek, szakpolitikai fejlemények, blogbejegyzések, események és szakmai anyagok hozzáférését és megosztását támogatja, amely jelenleg 19819 tagot számlál. 
EPALE előadás
EPALE kiadvány

2016.12.15.

2016. ÉVI CXLVI. TÖRVÉNY A SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HATÓSÁGI FELADATOK ÁTADÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Írta: B.B.
Magyar Közlöny 2016/199. számában megjelent a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása.
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Nemzetgazdasági Minisztérium  
 
 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium   

 

 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal  

 

 

 

 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
  
 
 IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért

 

Nemzeti Együttműködési Alap 

Akkreditált Felnőttképzési Intézmények Országos Egyesülete 

 


Belépés FVSZ tagoknak:

Felhasználói azonosító:
Jelszó:

Az FVSZ szolgáltatásai

Az FVSZ szolgáltatásairól 

a következő linkre 

kattintva olvashatnak bővebben.

Szolgáltatások

FVSZ - PROJEKTEK

 

Általános információk a projektről


Képzés
Audiovizuális és multimédiás eszközök önkénteseknek
EU PROJEKTMENEDZSMENT ÖNKÉNTESEKNEK 
ÖNKÉNTESSÉGI ESEMÉNYEK MENEDZSMENTJE

OER-REVEAL  
OPEN EDUCATION EUROPA
OPEN EDUCATION EUROPA / REVEAL  

 


 

ÉMI Trainbud  -  Build Up Skills Hungary projektet  

Kedvezményes ajánlatok tagoknak

Tisztelt Látogatók!

Ezen a felületen közzé tehetik ajánlataikat. A hirdetés feltétele, hogy az árból az FVSZ tagjai legalább 20%-os kedvezményt kapjanak. Részletes információ az FVSZ titkárságán.

Fizetett hirdetések

Tisztelt Látogatók!

Honlapunkon fizetett hirdetések megjelentetésére van mód. Töltse le a megrendelőlapot, s - ha további kérdései vannak - keresse titkárságunkat!

Megrendelőlap