Üdvözöljük az FVSZ honlapján!

2016.07.18.

AUGUSZTUSBAN ÚJRA MIR KONZULTÁCIÓ

Írta: B.B.

Tekintettel Szövetséghez érkező kérésekre ismét szervezünk jelenlétes MIR konzultációt. A helyszín az eddig megszokott: 1074 Budapest, Szövetség u. 37. (KOTK épülete). A konzultációs időpont: 2016. augusztus 11. csütörtök, 10.00 - 14.00 óráig.

Az augusztusi konzultációra elsősorban azokat várjuk (FVSZ tagokat kizárólag), akik szeretnének segítséget kapni az adaptációval kapcsolatos eljárásokhoz, szívesen feltennék a rendszer használata során felmerülő kérdéseiket szakértő kollégánknak. 

A terem befogadóképessége miatt kizárólag azon Tagok regisztrációját rögzítjükakik eddig még nem vettek részt ilyen konzultációs napon.
Megértésüket köszönjük!
 

Regisztrációs határidő: 2016.08.08. 12.00-ig 
Regisztráció
2016.06.29.

INTÉZMÉNYI KÖTELEZETTSÉG: KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS

Írta: B.B.

Magyar Közlöny 2016/88. számában - 2016.06.17-én - megjelent, 2016. június hó 18-val hatályba lépő törvényi módosítás megjelenését követően az FVSZ hivatalos levélben fordult  NSZFH-hoz és kérte az állásfoglalását a külső értékelést érintő változások kapcsán.
Módosítás:
213. § (1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az  FSZB a  felnőttképzést folytató intézmények tevékenységének – (1)  bekezdés szerinti célt szolgáló – külső értékelését a  felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a  Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti minőségbiztosítási rendszernek megfelelően és a  miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő jogi személyek bevonásával legalább kétévente végzi el.”

A Hivatal tájékoztatása szerint az engedéllyel rendelkező felnőttképző intézményeknek a külső értékeléssel kapcsolatos kötelezettségei 2016. június hó 18-val megszűntek, így a hatósági ellenőrzés ennek vizsgálatára nem terjed ki."


A felnőttképzési tevékenység kapcsán felmerülő nehézségek megoldásában az FVSZ jövőben is szeretne támogatást nyújtani Tagsága számára.

Az FVSZ Minőségbiztosítási Rendszere minden Tagtársunk számára elérhető, melynek adaptálásában teljes körű támogató szolgáltatást is biztosítunk. A konzultáció lehetőségét is szeretnénk újra biztosítani mindenkinek, ezzel párhuzamosan folyamatosan fejlesztjük a FVSZ MIR honlapon elérhető előadások, kurzusok anyagait és új támogató szolgáltatás megvalósítása is folyamatban van, melyről hamarosan tájékoztatjuk Önöket.

2016.06.22.

A FELNŐTTKÉPZÉSRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA:MK 2016/88.SZÁM

Írta: B.B.

Tisztelt Tagtársak!
Fontos, valamennyi engedéllyel rendelkező felnőttképző intézményt érintő változásokról szeretnénk tájékoztatni Önöket! 

Magyar Közlöny 2016/88. számában - 2016.06.17-én - megjelent törvényi módosítások az alábbi területeket érintik: 
213. § (1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az  FSZB a  felnőttképzést folytató intézmények tevékenységének – (1)  bekezdés szerinti célt szolgáló – külső értékelését a  felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a  Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti minőségbiztosítási rendszernek megfelelően és a  miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő jogi személyek bevonásával legalább kétévente végzi el.”
(2) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: „(3) A  felnőttképzést folytató intézmények külső értékelésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint a  külső értékelést végző szervezetek kijelölésének szabályait a miniszter rendeletben határozza meg.”
214. § A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben – az f) pontban foglaltak vonatkozásában a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, valamint a közfoglalkoztatásért felelős miniszter egyetértésével – határozza meg)
„d) a  felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszert, a  felnőttképzést folytató intézmények külső értékelésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint a külső értékelést végző szervezetek kijelölésének szabályait,”
215. § A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
1. 9.  § (5)  bekezdésében a  „felmentésére és díjazására” szövegrész helyébe a  „felmentésére, díjazására és összeférhetetlenségére” szöveg,
2. 20. § (4) bekezdésében a „kétévenként” szövegrész helyébe a „négyévenként” szöveg,
3. 28. § (2) bekezdés b) pontjában a „felmentésére és díjazására” szövegrész helyébe a „felmentésére, díjazására és összeférhetetlenségére” szöveg lép.

A rendelkezés a  kihirdetését követő napon lép hatályba.

2016.06.13.

A KORMÁNY 1312/2016. (VI. 13.) KORM. HATÁROZATA A KÖZPONTI HIVATALOK ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVI FORMÁBAN MŰKÖDŐ MINISZTÉRIUMI HÁTTÉRINTÉZMÉNYEK FELÜLVIZSGÁLATÁVAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL

Írta: B.B.
Magyar Közlöny 2016/85. számában megjelent a Kormány határozata  központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről: 
Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. mellékletében az egyes minisztériumok irányítása alatt álló központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények átalakításáról olvashatunk. A melléklet 9. pontja a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt álló Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal átalakításáról tájékoztat.
b) Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal hatósági feladataiban a fővárosi és megyei kormányhivatalok járjanak el;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. január 1.
2016.06.07.

PÁLYÁZAT: EUROGUIDANCE PÁLYATANÁCSADÓI DÍJ

Írta: B.B.

Az NSZFH  alatt működő Euroguidance Magyarország Központ első alkalommal hirdeti meg a Euroguidance Pályatanácsadói Díjat.

A díj célja, hogy a magyarországi pályatanácsadási jó gyakorlatokat összegyűjtse és fórumot biztosítson a pályatanácsadás során használt magyarországi jó példák és eszközök népszerűsítésére.
A pályázat nyitott minden olyan szervezet, intézmény és magánszemély számára, amely Magyarországon az oktatás vagy a foglalkoztatás területén pályaorientációs vagy pályatanácsadói tevékenységet végez, illetve ehhez kapcsolódó szolgáltatást nyújt.
Pályázni bármely célcsoport számára szóló pályaorientációs vagy pályatanácsadási szolgáltatással, eszközzel vagy módszerrel lehet.
Pályázati kiírás és a pályázati űrlap
Beküldési határidő: 2016. július 31. 

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Nemzetgazdasági Minisztérium  
 
 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium   

 

 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal  

 

 

 

 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete 

Akkreditált Felnőttképzési Intézmények Országos Egyesülete 

Nemzeti Együttműködési Alap 

 


Belépés FVSZ tagoknak:

Felhasználói azonosító:
Jelszó:

Az FVSZ szolgáltatásai

Az FVSZ szolgáltatásairól 

a következő linkre 

kattintva olvashatnak bővebben.

Szolgáltatások

FVSZ - PROJEKTEK

Képzés
Audiovizuális és multimédiás eszközök önkénteseknek

- kezdő
- középhaladó
- haladó 
 
EU PROJEKTMENEDZSMENT ÖNKÉNTESEKNEK 
kezdő
középhaladó
haladó 
Results for Project Management 
 
ÖNKÉNTESSÉGI ESEMÉNYEK MENEDZSMENTJE
kezdő
középhaladó
haladó 

OER-REVEAL  
OPEN EDUCATION EUROPA
OPEN EDUCATION EUROPA / REVEAL  

Kedvezményes ajánlatok tagoknak

Tisztelt Látogatók!

Ezen a felületen közzé tehetik ajánlataikat. A hirdetés feltétele, hogy az árból az FVSZ tagjai legalább 20%-os kedvezményt kapjanak. Részletes információ az FVSZ titkárságán.

Fizetett hirdetések

Tisztelt Látogatók!

Honlapunkon fizetett hirdetések megjelentetésére van mód. Töltse le a megrendelőlapot, s - ha további kérdései vannak - keresse titkárságunkat!

Megrendelőlap