2018.01.09.

TÁJÉKOZTATÁS A KÜLSÕ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN

Írta: B.B.

Tisztelt Tagtársak!
A 2013. évi LVXX. törvény a felnõttképzésrõl 2018. január 1-tõl hatályba lépõ változása szerint a felnõttképzést folytató intézménynek magának kell gondoskodnia arról, hogy kétévente legalább egyszer elvégeztesse az intézmény tevékenységének külsõ értékelését.

Az FVSZ 2016. februártól a 2016. június 18-i jogszabályváltozásig, vagyis a külsõ értékelések felfüggesztéséig, kevesebb, mint fél év alatt 30 külsõ értékelést folytatott le.

Az FVSZ vezetõ tisztségviselõi 2018. január második felében tartandó elnökségi ülésen tárgyalják újra és véglegesítik a Szövetség eljárásrendjét, melynek elfogadása után megkezdõdhet újra az intézmények jelentkezése külsõ értékelésre. A határozathozatalt követõen haladéktalanul értesíteni fogjuk Tagjainkat a felnõttképzési engedéllyel rendelkezõ intézmények külsõ értékelésével kapcsolatban.

Az FVSZ elnöke hivatalos levélben fordult – 2018. január elején - az NSZFH Fõigazgatójához a 2018. január 1-vel hatályba lépõ, a külsõ értékelésre vonatkozó jogszabályváltozások kapcsán felmerülõ – számunkra nem egyértelmû – kérdésekkel kapcsolatban. A hivatalos állásfoglalás megérkezést követõen tájékoztatót küldünk ki Tagjainknak.

Kérjük a tisztelt érdeklõdõket, hogy mindezen információkat vegyék figyelembe jelentkezésük esetén,  megértésüket és szíves türelmüket köszönjük! 

2018.01.01.

FELNÕTTKÉPZÉSI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

Írta: B.B.

A Magyar Közlöny 2017/231. és a 2017/233. számában megjelent rendeletek:
MK 2017/233. számában:

A felnõttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékérõl, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnõttképzést folytató intézmények ellenõrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjérõl szóló 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet módosítása  

A felnõttképzési minõségbiztosítási keretrendszerrõl, valamint a Felnõttképzési Szakértõi Bizottság tagjairól, feladatairól és mûködésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosítása

A felnõttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeirõl és eljárási rendjérõl, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosítása

A felnõttképzési szakértõi és a felnõttképzési programszakértõi tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet módosítása

A felnõttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeirõl és eljárási rendjérõl, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet módosítása

MK 2017/231. számában:
A Kormány 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

2017.12.18.

EGYES OKTATÁSI, SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNÕTTKÉPZÉSI TÖRVÉNYEK ÉS AZ AZOKKAL ÖSSZEFÜGGÕ TÁRGYÚ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Írta: B.B.

A Magyar Közlöny 2017. évi 214. számában olvasható az alábbi 2017. évi CXCII. törvény: 

1. Fejezet
Egyes oktatási, szakképzési és felnõttképzési törvények módosításáról
2.Fejezet
A szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása
3. Fejezet
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
4. Fejezet
A felnõttképzésrõl szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása
5. Fejezet
A szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnõttképzésrõl szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggõ tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény módosítása
6.Fejezet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
7. Fejezet
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény módosítása

2017.12.06.

A MIR WORKSHOP ELÕADÁSA ELÉRHETÕ A ZÁRT RÉSZBEN, FOLYTATÁS 2018. ÉV ELEJÉN

Írta: B.B.

Tisztelt Workshop résztvevõk! 
Elõször is szeretnénk megköszönni mindenkinek a rendezvényen való részvételt.

A nagy érdeklõdésre és a visszajelzésekre való tekintettel, szeretnénk már most  értesíteni Önöket, hogy jövõre - január végén, vagy február elején - megrendezésre kerül a következõ workshop.

2017.11.30.

RÖVIDESEN LEZÁRJUK A REGISZTRÁCIÓT A WORKSHOPRA

Írta: B.B.

MIR WORKSHOP: témakörök

  • Felnõttképzési törvény várható változásai
  • Minõségirányítási mûködéshez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek (minõségcélok, indikátorok, éves értékelés, stb.)
  • Minõségügyi dokumentumok kezelése az éves mûködés során
  • Az évzárás teendõi a jogszabály és a MIR tükrében 

Minden FVSZ MIR rendszert használó tagunk jelentkezését várjuk a következõ MIR WORKSHOPRAmelyet 2017. december 5-én (kedd) rendezünk, a Park Inn by Radisson konferenciatermében. 

A terem befogadóképessége és a nagy érdeklõdésre való tekintettel kérem, mielõbb jelentkezzenek a link segítségével: regisztráció!
Regisztrálni a honlapon  2017. december 1-én, 16 óráig lehet!

Helyszín: Park Inn by Radisson 
Megközelítés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FVSZ MIR HONLAP

 

Képtalálat a következőre: „magyarország kormánya”

 

Képtalálat a következõre: „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal A szakképzés és felnõttképzés szolgálatában”

  

 
 
 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
  
 
 IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért

 

Nemzeti Együttmûködési Alap 

Akkreditált Felnõttképzési Intézmények Országos Egyesülete 

 


Belépés FVSZ tagoknak:

AJÁNLATKÉRÉS A KÜLSÕ ÉRTÉKELÉS ELVÉGZÉSÉRE

Tisztelt Érdeklõdõk!
A Szövetség kizárólag FVSZ tagoktól fogad a külsõ értékelésre történõ felkéréseket.
Belépés az FVSZ-be
Ajánlatkérés

ADATVÉDELEM - GDPR

Az Európai Unió által elfogadott Általános Adatvédelmi Rendeletet (General Data Protection Regulation – GDPR ) 2018. május 25. napjától alkalmazandó, így eddig az idõpontig valamennyi adatkezelõnek egységbe kell hozni adatkezeléseit a rendelettel. A rendelet alkalmazásai jelentõs változást hoznak a mai szabályokhoz képest!

Az adott témával már foglalkoztunk a 2017.11.23-i Szakmai napon egy elõadás keretében. Az FVSZ elnökségének terve szerint a közeljövõben egy workshop keretében folytatja ezt a tájékoztatást az érdeklõdõk számára, errõl hamarosan hírt adunk ki a honlapon.

 Az GDPR-rel összefüggésbe alábbi hivatalos oldalon tájékozódhatnak:
Felkészülés az Adatvédelmi Rendelet alkalmazására 12 lépésben
GDPR végrehajtása kapcsán nyilvánosságra hozott iránymutatások

 

Fizetett hirdetések

Tisztelt Látogatók!

Honlapunkon fizetett hirdetések megjelentetésére van mód. Töltse le a megrendelõlapot, s - ha további kérdései vannak - keresse titkárságunkat!

Megrendelõlap